Vertrouwenscontactpersoon

fotoVolleybalclub Webton Hengelo is een vereniging waar de leden met plezier moeten kunnen volleyballen. Juist om dit mooie streven te bereiken, is het ook nodig dat spelers, ouders, trainers en vrijwilligers erop kunnen vertrouwen dat er op respectvolle, integere en rechtschapen wijze met elkaar wordt omgegaan. Dit is één van de redenen waarom Webton een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft, dit is Michael Heil.
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Webton het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft gerelateerd aan een concreet incident.
Gaat het over andere klachten, zoals (vermeend) pestgedrag of een gevoel van onvrede over de relatie tussen speelster en trainer, dan komt de klachtencommissie in beeld. Beide zaken worden hieronder toegelicht.

Wanneer kun je terecht bij de VCP?

Bij de volgende situaties:

 • Seksuele en andersoortige intimidatie;
 • Grensoverschrijdend gedrag: de ervaring dat je op onprettige wijze wordt benaderd of aangeraakt door teamlid, trainer, coach of andere persoon van Webton Hengelo;
 • Het vermoeden dat één van de bovenstaande situaties bij iemand anders van de club aan de hand is;
 • Iemand heeft jou beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Wie mag de vertrouwenspersoon inschakelen?

Het inzetten van de VCP is bedoeld voor spelers, trainers en vrijwilligers van Volleybalvereniging Webton Hengelo. Verder kunnen ouders, trainers en medewerkers/vrijwilligers een melding maken van (vermeend) ongepast gedrag bij een ander. Een melding is altijd ernstig en moet serieus en in vertrouwen worden opgepakt vanwege de kans op schade voor de aanmeldende partij of, indien wellicht onbedoeld onterecht, bij de beide partijen.

Hoe en wanneer bereik je de vertrouwenspersoon?

Meestal zul je een telefonisch contact maken. Het telefoonnummer waaronder de VCP bereikt kan worden is: 06 12300121 spreek de voicemail in als niet wordt opgenomen, de VCP probeert je zo snel mogelijk terug te bellen, mocht je het veiliger vinden, probeer dan opnieuw te bellen. Indien je gebruik maakt van voicemail, vergeet dan niet om je telefoonnummer duidelijk te melden.
Contact via e-mail: vertrouwenspersoon@webton-hengelo.nl is zeker mogelijk en wordt zo veilig mogelijk behandeld, maar is nooit 100% af te schermen, wel is het maken van een eerste afspraak prima te doen via de e-mail.
In de regel zal de VCP meestal een persoonlijk contact voorstellen, dit wegens de duidelijkheid en interactiviteit van het gesprek.

Procedure melding incident VCP

 1. Als je vindt dat je er redenen genoeg voor hebt, Bel of e-mail je de VCP.
 2. De VCP hoort je in eerste instantie aan. Vaak is het onderwerp te groot om telefonisch af te handelen en maak je onderling een afspraak, je stemt hierover samen af wat wenselijk is.
 3. De VCP draagt zorg voor de afhandeling tot de aanvragende partij voldoende tevreden is.
 4. De VCP treedt niet op als mediator, maar staat aan jouw kant. De ‘tegenpartij’ moet door iemand anders worden vertegenwoordigd.
 5. Indien de aanmelding als officieel wordt erkend door VCP en aanmelder, wordt het bestuur altijd op de hoogte gesteld dat er sprake is van een incident! Wel worden de persoonsgegevens geheim gehouden zolang dit mogelijk is.
 6. De VCP meldt altijd aan het bestuur dat er een incident is geweest in een overzicht, dat op geregelde tijdstippen in vertrouwen wordt verstrekt. Op deze wijze wordt het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang / het verloop van incidenten. Deze rapportages zijn altijd anoniem voor wat betreft (zeker) de aanmelder, behalve indien er tussen aanmelder en VCP anders besloten is. Bij juridische escalatie wordt het bestuur ook op de hoogte gesteld.

Voor extra informatie en een volledige omschrijving van de VertrouwensContactPersoon, verwijzen we je graag door naar het volgende document, opgesteld door SRO-Sportservice (dit document wordt nog geplaatst).

De Klachtencommissie

Webton Hengelo is een groeiende organisatie. Hier hoort een veilig sportklimaat bij. Indien er zaken spelen die niet bijdragen aan een prettig en veilig sportklimaat, kun je dit melden bij de klachtencommissie. Op dit moment zal het bestuur deze meldingen oppakken. De klachtencommissie kun je benaderen t.b.v. de onderstaande situaties:

 • Pesten – gepest worden, onoplosbare ruzies, het gevoel hebben er niet bij te horen;
 • Zorgen als ouder over de manier waarop wordt omgegaan met jouw kind binnen de club;
 • Twijfels over de manier waarop jij je als coach/trainer gedragen moet in lastige situaties;
 • Andere zaken, die met het aspect relatie te maken hebben.

Indien er problemen van deze aard zijn, neem dan contact op met de klachtencommissie / bestuur. Zij kunnen kijken wat gedaan kan worden.
Email: kc@webton-hengelo.nl
Secretaris Hela Klaczynski