Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.
Terug naar overzicht

Agenda Ouderavond / Algemene leden vergadering

12 mei 2014

Beste ouders en leden,

Hieronder kunt u de agendapunten vinden die bij de ouderavond en algemene ledenvergadering ter sprake komen.

Agenda Ouderavond: woensdag 19 uur OSG kantine

1. Opening + voorstellen bestuur + kader jeugd
2. Algemene informatie en toelichting
3. Veilig Sportklimaat, Sportief coachen, VCP
4. Communicatie
5. Centralisatie OSG
6. (Sub)-topvolleybal in Hengelo
7. Maatschappelijke activiteiten
8. Jeugd-cie
9. Rondvraag & Afsluiting

Agenda ALV: woensdag 21 uur OSG kantine

1. Opening door de voorzitter
2. Algemene informatieverstrekking
3. (Sub) Topvolleybal in Hengelo
4. Verhoging contributie per seizoen 2014-2015
5. Rondvraag & Sluiting