Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.
Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering

okt
22

Beste ouders, leden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere volleyballiefhebbers van Webton Hengelo,

Het wordt weer een sportief en fanatiek seizoen. De kick-off en opening van de hal afgelopen zaterdag was in ieder geval een enorm succes! Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet op deze dag. We hebben veel positieve reacties ontvangen!

Ook dit seizoen willen we jullie graag informeren over de huidige stand van zaken en gezamenlijk terug- en vooruitblikken. Dit doen we tijdens de jaarlijks terugkerende Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens zo’n vergadering krijg je een kijkje in de organisatie van onze vereniging en kunnen er beslissingen genomen worden over keuzes die gemaakt moeten worden. Een officiële agenda volgt nog.

Graag nodigen we jullie uit voor deze informatie. Het biedt tevens een mooie gelegenheid om gezamenlijk van onze prachtige kantine te genieten!

Datum: woensdag 22 oktober 2014
Locatie: Kantine OSG
Tijd: 20:00 uur (vanaf 19.45 uur open)

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen Algemene Ledenvergadering oktober 2013/mei 2014
 • Mededelingen/Informatieverstrekking bestuur
 • Ledenadministratie
 • Eindbalans 2013-2014 en Begroting 2014-2015
 • Benoeming Jelle Meijer tot erelid
 • Korte info Jeugdbestuur
 • Korte info TC-senioren
 • Toetreding Hèla Klaczynski tot bestuur
 • Sponsoring en regeling teamkleding
 • Aftreden bestuursleden
 • Vrijwilliger van het jaar
 • Rondvraag & Sluiting

Heb je bepaalde agendapunten? Wil je bepaalde vragen beantwoord krijgen? Stuur je input dan voor 15 oktober door naar secretaris@webton-hengelo.nl