Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2018

Op donderdag 18 oktober a.s. om 20:00u is de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging gepland. Met dit bericht willen we alle leden graag uitnodigen bij deze vergadering aanwezig te zijn, in het belang van onze vereniging willen we je vragen met zoveel mogelijk teamgenoten of andere leden te komen. Toon je belangstelling en betrokkenheid!

Als ieder lid komt zou zeer bijzonder zijn, maar een 2-tal afgevaardigden per team vinden wij ook al een hele goede opkomst! Doch in het belang van onze vereniging willen we je vragen met zoveel mogelijk teamgenoten of andere leden te komen. Het bestuur en haar kaderleden zitten er tenslotte voor jullie als leden om met zijn allen met plezier en sportief betrokken te zijn bij VV Webton Hengelo. Toon je belangstelling en betrokkenheid! Samen sterk!

ALV donderdag 18 oktober 2018 aanvang om 20.00 uur Het bestuur en haar kader staat te trappelen om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering de nodige nieuwtjes en uiteraard jullie aanvullende wensen aan te horen! Onze vernieuwde sportkantine in Veldwijk is vanaf 19.30 uur open en de koffie staat klaar.

Net als de afgelopen jaren is de AL-vergadering, naast het verslagmoment over het afgelopen sportjaar, ook bedoeld om je te informeren over de stand van zaken met betrekking tot ons sporthal Veldwijk, waarvan nu onze kantine gerenoveerd is, stap 1 is gezet. Verder willen we je de gelegenheid geven om vragen te stellen over de huidige ontwikkelingen. Indien je verhinderd bent meld je dan even af bij het bestuur, tenslotte is het een “uitnodiging” waarvan je als lid verwacht wordt om aanwezig te zijn.

Mocht het niet mogelijk zijn bij de ALV aanwezig te zijn, wil je dat dan bij het secretariaat doorgeven? Bedankt daarvoor!

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Algemene informatieverstrekking met korte terugblik
 3. Ontwikkeling Ledenbestand
 4. Begroting (afsluiting seizoen 2017-2018 en begroting seizoen 2018-2019)
  • Kascommissie afsluiting seizoen 2017-2018
  • Decharge bestuur seizoen 2017-2018
  • voorstel contributie verhoging en ClubCollect
 5. Info Jeugdbestuur
 6. Info TC-senioren
 7. Info Stichting Webton TV
 8. Presentatie vrijwilligersplan en in het zonnetje zetten vrijwilliger(-s) van het jaar 2017-2018
 9. Bestuur / personele zaken / voorstel nieuwe bestuursleden
 10. Publicatie PR, sponsoring/kledingplan 2018-2021
 11. Sporthal Veldwijk en kantine: stand van zaken
 12. Opstellen beleidsplan 2019-2023 en communicatie naar leden & commissies
 13. Nieuwe projecten (vrijwilligers en Passend Sporten, stand AVG)
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting

We zien je graag op 18 oktober a.s., inloop vanaf 19.30 in onze kantine sporthal Veldwijk – de koffie staat klaar! Aanvang 20:00u