Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.

Beleidsplan 2010-2014

Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk met het oude bestuur is er door het huidige bestuur invulling gegeven aan het beleidsplan 2010 – 2014. Bij het updaten van de nieuwe beleidsperiode hebben we vastgesteld dat een termijnvisie van langer dan 4 jaar niet werkbaar is gezien de externe veranderingen waarop bestuurlijk maar weinig invloed op kan worden uitgeoefend. Om het beleidsplan voor alle betrokkenen meer te laten leven, zal het bestuur in Het Beleidsplan 2010_2014 een concreet Actieplan 2010 – 2014 opnemen, waarin op hoofdlijnen ontwikkelingen en activiteiten in de planjaren worden uitgezet. Het beleidsplan wordt hierdoor actiever, zal de betrokkenheid kunnen verhogen en kan voor leden en bestuur als leidraad dienen. Het beleidsplan is een dynamisch document: op hoofdlijnen is een richting weergegeven voor de vereniging, maar deze uitgestippelde koers kan in de loop der tijd veranderen, door bijvoorbeeld een veranderende omgeving en situatie waarin de vereniging zich bevindt.