Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.

Contributie, lidmaatschap en gedragsregels

Gedragsregels en Huishoudelijk Reglement

Wanneer je dit lid bent of wordt van onze vereniging, dan committeer je je aan onze gedragsregels. Wij vinden het belangrijk een veilig, sportief en gezellig sportklimaat te creëren. Je helpt elkaar en samen maak je er een leuke vereniging van. Tevens hebben een Huishoudelijk Reglement opgesteld, dit is een meer formeel document over hoe wij met elkaar, de materialen en regels omgaan. Onze volleybalvereniging en/of het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal, vermissingen, schade en/of blessures/ongevallen.

Contributie

De contributiebedragen zijn op jaarbasis. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor competitie spelende leden zijn deze bedragen inclusief spelerskaart. De contributie wordt 4 keer per jaar geïnd middels automatische incasso. De bedragen worden geïncasseerd eind september, eind november, eind januari en eind maart.

Contributie per jaar

Senioren 1x trainen€ 260,- p/jr
Senioren 2x trainen€ 340,- p/jr
MA 1x trainen€ 200,- p/jr
MA 2x trainen€ 280,- p/jr
MB 1x trainen€ 180,- p/jr
MB 2x trainen€ 260,- p/jr
MC 1x trainen€ 180,- p/jr
MC 2x trainen€ 260,- p/jr
CMV 1x trainen€ 150,- p/jr
CMV 2x trainen€ 230,- p/jr
Recreanten€ 130,- p/jr
Trainende€ 130,- p/jr
Steunende€ 35,- p/jr

Mocht je vragen hebben omtrent je contributie en/of lidmaatschap, kun je een mail sturen naar ledenadministratie@webton-hengelo.nl. Ook veranderingen in je persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizing of een nieuw e-mailadres / telefoonnummer, dien je altijd door te geven aan de Ledenadministratie.

Wedstrijdtenues

De wedstrijdshirts worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Deze zitten dan ook bij de contributiegelden in. Bij verlies van (een deel van) het wedstrijdshirt, zijn de kosten voor rekening van het desbetreffende lid of team. De kosten bij verlies van het wedstrijdshirt zijn € 35,- per shirt.

De spelers dienen zelf zorg te dragen voor een sportbroekje. De teams moeten uniform gekleed gaan dus moeten er binnen het team afspraken gemaakt worden welk type sportbroekje aangeschaft moet worden.

Door de sportbroekjes per team te bestellen via de materiaalcommissie kan er korting verkregen worden. Het is ook mogelijk om de sportbroekjes individueel bij ’t Hoen aan te schaffen, maar dan wordt de volle prijs berekend.

Prijzen van de sportbroekjes:

Dames:

Rechtstreeks bij ’t Hoen in Enschede:

  • Tight Hummel new type € 21,99
  • Tight Gi&Di met logobaan € 34,99

Als team via de materiaalcommissie

  • Tight Hummel new type € 15,40
  • Tight Gi&Di met logobaan € 28,00

Heren:

Rechtstreeks bij ’t Hoen in Enschede:

  • 
Short Hummel Euro (als huidige short) € 10,99
  • 
Short Gi&Di als heren 2 en 3 van de stichting € 29,99

Als team via de materiaalcommissie:

  • 
Short Hummel Euro (als huidige short) € 7,70
  • Short Gi&Di als heren 2 en 3 van de stichting € 24,00

Opzegtermijn lidmaatschap

Voor het afmelden bij Webton Hengelo geldt een opzegtermijn. Afmelden kan alleen per het einde van het seizoen, dat eindigt op 30 juni. Het opzeggen van je lidmaatschap moet dus altijd vóór 30 juni gebeuren. Je dient dan een e-mail te sturen naar ledenadministratie@webton-hengelo.nl om je lidmaatschap te beëindigen. Als je je toch afmeldt tijdens het lopende seizoen, ben je verplicht om het hele seizoen (tot en met juni) contributie te blijven betalen.

Mocht je persoonlijke situatie om welke reden dan ook onverwachts wijzigingen (bijvoorbeeld door verhuizing, blessure of zwangerschap), neem dan ook even contact op met de Ledenadministratie om de mogelijkheden te bespreken.