Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen.

Wat is het bedrag?

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaald de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

Hoe een aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door onze penningmeester. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar penningmeester@webton-hengelo.nl

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.