Klachtencommissie

Volleybalclub Webton Hengelo is een vereniging waar de leden met plezier moeten kunnen volleyballen. Juist om dit mooie streven te bereiken, is het ook nodig dat spelers, ouders, trainers en vrijwilligers erop kunnen vertrouwen dat er op respectvolle, integere en rechtschapen wijze met elkaar wordt omgegaan. We hebben als vereniging zijnde kernwaarden opgesteld: waar staan wij voor als club zijnde? Welke waarden en normen vinden wij belangrijk? Deze kernwaarden kun je terugvinden in het beleidsplan en voel je als het goed is in de sporthal. De kernwaarden zijn vertaald naar concrete gedragsregels, die gelden voor trainers, spelers, ouders en vrijwilligers.

Helaas kan het voorkomen dat er gedrag plaatsvindt, dat niet bij ons kernwaarden en gedragscode past. Bij ernstige incidenten kan dan contact gelegd worden met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zaken als pesten e.d. worden niet bij de VCP belegd, maar horen bij de Klachtencommissie (KC) thuis.

Wanneer kun je terecht bij de klachtencommissie?

Bij de volgende situaties:

 • Pesten – gepest worden, onoplosbare ruzies, het gevoel hebben er niet bij te horen;
 • Zorgen over de manier waarop wordt omgegaan met jouw kind binnen de club;
 • Twijfels over manier waarop jij je als coach/trainer in lastige situaties gedraagt;
 • Andere zaken, die met het aspect relatie te maken hebben.

Over welke zaken heeft het geen zin om een klacht neer te leggen?

Helaas zijn er zaken, die je als ouder of speelster graag anders had gezien, maar die ‘nou eenmaal’ zo beslist worden, omdat er mag worden verwacht dat onze trainers of andere actief betrokkenen kennis van zaken hebben. Hierop zullen we in de meeste gevallen geen actie ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het niet eens zijn met de selectieprocedure;
 • Het niet eens zijn met het wisselbeleid van de trainer/coach (behalve als er een vermoeden is, dat een speler achtergesteld wordt in meer opzichten);
 • Niet eens zijn met de wijze van trainen.

Uiteraard kan ook hier sprake zijn van een ernstige, zorgelijke mate of het bewust benadelen van speelsters, in dat geval verwacht de KC een goed onderbouwde reden.

Wie kan beroep doen op de klachtencommissie?

Het inzetten van de KC is in eerste instantie bedoeld voor spelers van Volleybalvereniging Webton Hengelo. Verder kunnen ook hun ouders, trainers en medewerkers/vrijwilligers een melding maken. Het zou te ver gaan om alles in ‘regeltjes’ te vatten, daarom illustreren we dit liever via een aantal voorbeelden. Wij vinden het belangrijk dat er een open cultuur heerst binnen onze vereniging, dus:

Probeer altijd eerst zelf (of je ouders) naar je trainer / contactpersoon in kwestie te gaan. Met een goed gesprek lossen veel problemen zich vaak al op!

Wellicht geven onderstaande voorbeelden een beeld van het soort situaties waarvoor de KC kan worden ingeschakeld.

 • Je merkt dat je in de kleedkamer door mede teamspelers wordt uitgelachen. Een keertje kan altijd gebeuren, maar het gebeurt je te vaak;
 • Iemand in het team is in ernstige mate bepalend en heeft altijd commentaar op hoe jij of anderen spelen, je wilt er iets over zeggen maar het lukt je niet, of je krijgt een lelijk antwoord terug. Het maakt niet uit of deze persoon erg goed is of niet;
 • Je vindt van jezelf dat je je best doet op de training. De trainer zegt dat het niet zo is en demotiveert je zo, dat je liever thuis wilt blijven of van de club wilt afgaan;
 • Je wordt als coach/trainer geconfronteerd met ouders die je vaak vertellen dat zij het niet eens zijn met je wijze van coachen/trainen, toch vindt je dat je er alles aan doet om het goed te doen. In gesprek gaan blijkt niet te werken.
 • Ouders schreeuwen langs de kant tijdens de wedstrijd. Dit beïnvloedt het spel en jouw coachende kracht tijdens de wedstrijd. In gesprek gaan lijkt niet te werken.

Hoe en wanneer bereik je de klachtencommissie?

De klachtencommissie kan worden bereikt via het e-mailadres: kc@webton-hengelo.nl. Momenteel is het zo dat het bestuur deze klachten ontvangt en afhandelt of doorstuurt naar de juiste persoon.

Er is uitwisseling tussen de Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie indien:

 • Mocht blijken dat de ingediende klacht bij de KC toch mogelijk voor de VCP is;
 • Indien de VCP merkt dat het gaat om een klacht die eerder bij de KC thuishoort.

Email: kc@webton-hengelo.nl
Secretaris Hela Klaczynski