Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.
Terug naar overzicht

Notulen Algemene Leden Vergadering (o.a. contributieverhoging per 1-1-2014)

05 nov 2013

We zijn met de vereniging heel goed op weg! Op de ALV werden alle initiatieven besproken die genomen zijn om binnen onze club een Veilig Sportklimaat te creëren.

We zijn met de vereniging heel goed op weg! Op de ALV werden alle initiatieven besproken die genomen zijn om binnen onze club een Veilig Sportklimaat te creëren. Zo worden trainers gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag voor te leggen, hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld en zijn trainers begeleid in het traject Sportief Coachen. Op de nieuwe website is hier straks meer over te lezen. Tevens kunnen trainers deelnemen aan de clinics van Anika de Beer. Om niet in te teren op ons vermogen, is een kleine contributieverhoging voorgesteld en goedgekeurd. Lees de notulen en mocht je vragen hebben, meld je gerust bij het bestuur@webton-hengelo.nl.