Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.
Terug naar overzicht

PERSBERICHT

25 jan 2017

Samenwerking Saxion Small Business & Retail Management(SB&RM) en volleybalvereniging Webton Hengelo

Stichting Webton Top Volleybal, onderdeel van volleybalvereniging Webton Hengelo kampt met interessante uitdagingen. Jaap Heerze en Gertjan Knook (voorzitters Stichting en vereniging) namen contact op met Saxion SB&RM om te polsen welke mogelijkheden er waren om studenten in het kader van hun opleiding de vereniging van hun adviezen te voorzien.
Door het enthousiasme van docenten Hans Oude Engberink en Pascal Wittendorp heeft dit er uiteindelijk toe geleid dat hun studenten een opdracht voor de vereniging gaan uitvoeren.

De opdracht van de studenten bestaat grofweg uit advies over 3 onderdelen:

  1. Eredivisieplan Nevobo vertalen naar strategisch en organisatorisch plan en organisatie en structuur en concepten. (gap/fit)
  2. Creëren fanbase en maken van profielen
  3. “Businessplan” (sponsoring/partnerships)

Saxionstudenten van de opleiding SB&RM krijgen in deze opleiding veel ruimte om in aanraking te komen met echte praktijkvraagstukken. Vraagstukken uit het bedrijfsleven worden direct in het onderwijs ingebracht. In hun curriculum zit een vak Strategie- en Organisatieadvies. In dit vak moeten zij voor een organisatie een strategische adviesnota schrijven. Het uitwerken gebeurt in meerdere groepen van 3-5 studenten in een periode van 8 onderwijsweken.

Door deze samenwerking hebben de studenten een mooie kans om met de ‘voeten in de klei’ te staan om theorie en praktijk op elkaar aan te laten sluiten. Tevens eens een andere dynamiek en uitgangssituatie om het voor een vereniging te doen met de nodige ambities.

Wellicht dat in een vervolgopdracht studenten ook nog een deel van de uitvoering voor hun rekening nemen in samenwerking met de vrijwilligers van de vereniging.

De studenten starten 8 februari met hun opdracht en zullen 5 april hun adviezen presenteren. Een mooi voorbeeld hoe verenigingen en onderwijs elkaar kunnen versterken en hoe er interessante partnerships kunnen ontstaan!

 

Voor eventuele andere informatie:

Volleybalvereniging Webton Hengelo / Stichting Webton TV:

Gertjan Knook
06-23212316
voorzitter@webton-hengelo.nl
Jaap Heerze
0653265940
jheerze@yahoo.com 


Saxion Small Business & Retail Management:

Hans Oude Engberink
06-12496774
h.g.m.oudeengberink@saxion.nl
Pascal Wittendorp
06-12164285
p.wittendorp@saxion.nl