Sportief Coachen

Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel trainers, coaches en begeleiders gezamenlijk te leren om binnen een vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. Het traject wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten en dergelijke). Er liggen twee belangrijke basisdoelstellingen ten grondslag aan het verwerven van vaardigheden om een dergelijk sportklimaat te creëren:

  • Bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn rollen? Wat behoort logischerwijs tot mijn verantwoordelijkheid?;
  • Inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen: wat roept mijn gedrag op?

Het verenigingstraject is opgebouwd uit de onderdelen:

  • Structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer, coach, begeleider?;
  • Begeleiden van spelers: wat is het effect van mijn handelen, manier van coachen, en hoe zorg ik voor effectieve begeleiding met behulp van positief coachen?;
  • Omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag?

Henk Goor begeleidt traject Sportief Coachen bij Webton Hengelo

Henk Goor is een ervaren volleybaltrainer die samenwerkt met de NEVOBO. Hij heeft in samenwerking met verschillende trainers, kaderleden en het bestuur 3 verschillende sessies georganiseerd. Bekijk de verslagen waar onze club momenteel staat en haal hier als trainer zijnde je voordeel uit. Handige praktische tips staan vermeld!

1e bestuursgesprek Webton Hengelo 060213
2e kaderavond Webton Hengelo 250913

2e bestuursgesprek Webton Hengelo 091013

Meer informatie over het traject Sportief Coachen is te vinden in de Sportief coachen Infofolder van het NOC*NSF.