Stichting Webton TV

Stichting Webton TV (TV staat voor Top Volleybal) is in 2015 opgericht om heren topvolleybal in de regio Twente te borgen. We kregen toen de mogelijkheid om de licentie van de volleybalvereniging Twente’05 uit Enschede over te nemen om op die manier topvolleybal voor heren voor onze regio te ondersteunen en te continueren.

Dankzij onze hoofdsponsor Webton Hengelo en een aantal enthousiaste vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt.

Achterliggende gedachte is om door middel van een goede opvang, training en begeleiding van jeugdleden zowel bij onze eigen vereniging als bij Twente’05 en overige verenigingen in de regio doorstroom naar dit topteam voor de toekomst zeker te stellen.

Daarnaast willen we door het creëren van een geweldige ambiance het binden en boeien binnen de vereniging een boost geven en ook Hengelo hiermee op de kaart zetten.

We hebben inmiddels al (landelijk) een goede naam opgebouwd, zowel qua prestaties als met onze ambiance tijdens de thuiswedstrijden.

Met hulp van diverse partners uit Hengelo en omgeving en de nodige vrijwilligers hopen we dit te continueren en in de toekomst wellicht de stap te kunnen maken naar de eredivisie.

Als je hier als Partner (in de vorm van sponsoring) en/of vrijwilliger een bijdrage aan zou willen leveren dan wordt dat enorm gewaardeerd!

Neem dan contact op met Gertjan of Jaap.

Voor informatie over het bestuur verwijzen we gaarne naar de pagina met contactgegevens.