Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.

Technisch manager (Barry Leuverman)

Wij presenteren graag het Technisch Beleidsplan (2013-2018) van onze volleybal vereniging, welke onder leiding van onze technisch coördinator Barry Leuverman is gemaakt in nauwe samenwerking met de technische commissies (mini, jeugd, senioren) en onze trainers. Dit beleidsplan richt zich op de verdere ontwikkeling van (top)volleybal binnen Hengelo in al haar facetten. Met dit technisch beleidsplan is er een leidraad ontstaan voor het reilen en zeilen van volleybalvereniging Webton Hengelo op volleybalgebied. In dit plan willen we kort en algemeen aangeven wat de doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van trainers, spelers, coaches, commissie- en bestuursleden. Het beleidsplan is altijd in beweging, het is geen statisch document.

Technisch team / platform

  • Tijmen Heil – Technische Commissie Senioren
  • Rik de Boer – Voorzitter Technische Commissie Jeugd + mini’s
  • Tim Timmermans – Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur

Regeling Trainerscursus

De kosten voor de opleiding worden vergoed door de vereniging met als voorwaarde dat de trainer nog 2 seizoenen – na afronding opleiding – verbonden blijft bij de club als trainer. Gaat men eerder weg als trainer, dan moet men de kosten van de opleiding aan de vereniging betalen.