penningmeester

  Geplaatst op 07-11-2018
Solliciteer nu

De algemene taken van de penningmeester.

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Vergadert met het verenigingsbestuur
 • Beheert de geldmiddelen
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
 • Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
 • Onderhoudt contact met kantinebeheerder en de Stichting
 • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
 • Doet de betalingen namens de vereniging
 • Maakt facturen op
 • Maant leveranciers aan
 • Onderhoud contact met ClubCollect
 • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
 • Verzorgt de contacten met het andere commissies t.a.v. de begroting en de trainersvergoedingen
 • Vraagt subsidies aan

 

Solliciteer voor deze functie

 • Sleep bestanden hierheen of