Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.

Veilig sportklimaat

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen, in een veilige omgeving kunnen sporten, een zogeheten Veilig Sportklimaat. Het is als  sportvereniging onze plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. Sinds het seizoen 2012-2013 zijn we bezig met de introductie van een aantal maatregelen om een veilig sportklimaat te creëren.

Zo hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld en is er door enkele vertegenwoordigers een cursus ‘In veilige handen‘ gevolgd. Naast het aanstellen van de vertrouwenspersoon zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op Seksuele Intimidatie te verkleinen. De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is één van de mogelijke maatregelen. Als vereniging verlangen we een VOG van alle jeugd- en minitrainers die in aanraking komen met kinderen. We zullen komend seizoen 2013-2014 ons beleid hierop verder uitzetten.
Daarnaast neemt onze vereniging deel aan het traject  “Sportief Coachen” dat vanuit het NOCNSF georganiseerd is. Dit heeft als doel trainers, coaches en begeleiders en bestuurders binnen de vereniging vanuit dezelfde visie te leren coachen en begeleiden.

Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. In het Beleidsplan worden de Waarden & Normen vermeld en in het Huishoudelijk Reglement staat aangegeven dat indien iemand zich hier niet aan houdt, we de mogelijkheid hebben het lidmaatschap van de desbetreffende persoon te ontzeggen. De gedragsregels zijn tevens in lijn met de NeVoBo gedragscode.