Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering voor Hengeloërs

Alle vrijwilligers in Hengelo zijn sinds oktober 2009 automatisch verzekerd via een collectieve vrijwilligersverzekering.

Afdekking risico’s

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. Hengelo telt een groot aantal vrijwilligers die actief zijn in diverse verenigingen. Hoewel hun inzet van groot belang is voor de Hengelose samenleving, waren zij tot nu toe lang niet altijd (voldoende) verzekerd. Met deze collectieve verzekering wil het college van B en W het belang van vrijwilligerswerk benadrukken en het werk van vrijwilligers aantrekkelijker maken.

Verzekeringsgebied

Verzekeringsgebied is Nederland. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Aldus valt een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente nooit tussen wal en schip. Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn verzekerd!

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Moet een vrijwilliger zich aanmelden voor de verzekering?

Nee, er is geen registratie van vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn volleybalvereniging?

U bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. (bijvoorbeeld tijdens het fluiten van een volleybalwedstrijd bij jeugd) Op het moment dat u deelneemt als speler aan een volleybalwedstrijd, doet u dat weliswaar vrijwillig, echter dit is geen vrijwilligerswerk in de zin van de VNG Vrijwilligerspolis. Als u lid bent van een volleybalvereniging, bent niet per definitie ook vrijwilliger. U bent dus verzekerd als u daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht. Wat bij ons hieronder valt is o.a:

  • Zaalwacht
  • Oud papier ophalen
  • Oliebollen, ijstaart acties
  • Soos activiteiten
  • Trainers/Coaches
  • Scheidsrechters
  • Commissieleden
  • Bestuursleden
  • Ouders die meerijden met de jeugd naar uitwedstrijden
  • Ouders die meehelpen bij een minitoernooi

Meer informatie