Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Introductie VOG in kader van veilig sportklimaat

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Het is als sportvereniging onze plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. Sinds het seizoen 2012-2013 zijn we bezig met de introductie van een aantal maatregelen om een veilig sportklimaat te creëren. Naast het aanstellen van de vertrouwenspersoon zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op Seksuele Intimidatie te verkleinen. De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is één van de mogelijke maatregelen. Als vereniging verlangen we een VOG van alle jeugd- en minitrainers die in aanraking komen met kinderen. In de voorlichtingsfolder staat beschreven wat een VOG is en waarom wij het van belang vinden dat alle jeugd- en minitrainers over een VOG beschikken.

Het aanvragen van een VOG

Het aanvraagformulier voor de VOG ontvang je de komende periode van het bestuur. Door het bestuur is reeds een aantal gegevens ingevuld. Een aantal gegevens moet je zelf invullen. Het volledig ingevulde formulier dien je samen met een kopie van het legitimatiebewijs in te leveren bij de gemeente. Je moet de kosten voor het aanvragen van een VOG eerst voorschieten, de kosten zijn € 30,05 (indien je een digitale aanvraag indient, zijn de kosten € 24,55). Deze kosten kan je declareren bij de vereniging en worden vergoed. Als je de VOG hebt aangevraagd kan je het bonnetje opsturen naar of inleveren bij Hèla Klaczynski onder vermelding van je naam, team en rekeningnummer. Wij zorgen dan dat het bedrag op je rekening wordt gestort. Als je de VOG binnen hebt dien je deze ook aan Hèla te overhandigen, die zorgt voor registratie.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het aanvragen van een VOG, het beleid van de vereniging of anderszins, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Hèla Klaczynski